بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

THE 29th IRAN INTERNATIONAL OIL , GAS , REFINING & PETROCHEMICAL EXHIBITION

اردیبهشت  1404

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

Inner Banner
امتیاز دهید :

اطلاعیه شماره 2

اطلاعیه شماره  2
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ / تعداد بازدید : 3793 منبع:مدیر سایت

جانمایی فضای سرپوشیده و نحوه فرآیند ثبت نام

به اطلاع کلیه شرکت های محترم می رساند نقشه های شرکت های متقاضی حضور در نمایشگاه در فضای سرپوشیده  با توجه به فعالیت و اولویت ثبت نام بر روی سایت بارگذاری گردیده است. طی 48 ساعت آینده برای هر شرکت که در نقشه های جانمایی شده نام آن قید گردیده است از طریق ایمیل حساب کاربری آن شرکت فعال خواهد شد و شرکت مذکور ملزم به بارگذاری مستندات خود از طریق سامانه خواهد بود. آخرین مهلت ارسال مستندات روز سه شنبه  5/2/1402 خواهد بود. چنانچه طی زمان مقرر مستندات درخواستی بر روی سامانه بارگذاری نگردد به منزله انصراف شرکت از نمایشگاه خواهد بود و فضای شرکت مذکور به سایر شرکت های متقاضی در لیست انتظار واگذار خواهد شد.

پس از ارسال مستندات از طریق شرکت ها از طریق سامانه و پس از تایید مستندات توسط ستاد برگزاری ایمیلی مبنی بر تایید مستندات از سوی ستاد برگزاری برای شرکت مربوطه ارسال خواهد شد و متعاقب آن پیش فاکتور شرکت متقاضی بر اساس متراژ مندرج بر روی نقشه ها از طریق سامانه صادر خواهد شد و شرکت متقاضی طی مدت 48 ساعت از زمان ارسال صدور پیش فاکتور از طریق سامانه ملزم به پرداخت هزینه های مندرج در پیش فاکتور و بارگذاری فیش واریزی بر روی سامانه خواهد بود بدیهی است در صورت عدم پرداخت هزینه های مطابق با پیش فاکتور، فضای شرکت مذکور کنسل تلقی شده و به سایر متقاضیان در لیست انتظار واگذار خواهد شد. به همین منظوردرخواست میگردد متقاضیان محترم مطابق با زمانبندی اعلام شده از سوی ستاد، نسبت به فرآیند ثبت نام اقدام نمایید.
© 2023 Iran Oil Show