بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

THE 28th IRAN INTERNATIONAL OIL , GAS , REFINING & PETROCHEMICAL EXHIBITION

19 تا 22 اردیبهشت 1403

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

Inner Banner
اطلاعیه شماره 2

(۱۴۰۱/۰۲/۰۱)

جانمایی فضای سرپوشیده و نحوه فرآیند ثبت نام

اطلاعیه شماره 1

(۱۴۰۱/۰۲/۰۱)

کارت دعوت

© 2023 Iran Oil Show