بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

THE 29th IRAN INTERNATIONAL OIL , GAS , REFINING & PETROCHEMICAL EXHIBITION

اردیبهشت  1404

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

Inner Bannerاطلاعیه شماره 2

(۱۴۰۱/۰۲/۰۱)

جانمایی فضای سرپوشیده و نحوه فرآیند ثبت نام

اطلاعیه شماره 1

(۱۴۰۱/۰۲/۰۱)

کارت دعوت

© 2023 Iran Oil Show