بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

THE 27th IRAN INTERNATIONAL OIL , GAS , REFINING & PETROCHEMICAL EXHIBITION

27 الی 30 اردیبهشت ماه 1402

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

Inner Banner

فرم های غرفه سازی

فرم 102

فرم تعهد نامه

برق

فرم تعهد نامه لباس 

کتابچه قوانین مقررات

کارشناس فنی جهت هماهنگی

آقای گلبند 09123573645


© 2023 Iran Oil Show