اطلاعات چهار شرکت اصلی وزارت نفت در نمایشگاه بیست و ششم 
شرکت ملی نفت ایران


شرکت ملی گاز ایران


شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران


شرکت ملی صنایع پتروشیمی


اطلاعیه ها

آخرین اعلان ها و اطلاعیه های مربوط به نمایشگاه در این بخش در دسترس هستند.
نمایشگاه صنعت نفت ایران
بزرگترین رویداد نفتی خاورمیانه
درباره نمايشگاه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه كه سالانه با حضور جمع كثیری از شركتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برپا می گردد، فرصت بسیار مغتنمی است تا شركتهای فعال در این صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازدید دست اندركاران و متخصصان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت، فعالیتها و نوآوری های آتی خود را هدایت نمایند.
ادامه

اخبار

پیش از برگزاری، توسط مدیر HSE شرکت ملی نفت ایران و مسئولین برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بازدید میدانی به منظور رعایت موارد ایمنی و انجام دقیق پروتکل های بهداشتی صورت پذیرفت