بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

THE 27th IRAN INTERNATIONAL OIL , GAS , REFINING & PETROCHEMICAL EXHIBITION

27 الی 30 اردیبهشت ماه 1402

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

Inner Banner

اطلاعیه شماره 3

نقشه سالن ها

۱۴۰۲/۰۲/۰۵ 5268 بیشتر بخوانید

اطلاعیه شماره 2

جانمایی فضای سرپوشیده و نحوه فرآیند ثبت نام

۱۴۰۱/۰۲/۰۱ 2587 بیشتر بخوانید

اطلاعیه شماره 1

کارت دعوت

۱۴۰۱/۰۲/۰۱ 2938 بیشتر بخوانید

© 2023 Iran Oil Show