بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

THE 28th IRAN INTERNATIONAL OIL , GAS , REFINING & PETROCHEMICAL EXHIBITION

19 تا 22 اردیبهشت 1403

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

Inner Banner
لیست مشارکت کنندگان
نوع فایلدانلوداندازه
icon لیست مشارکت کنندگان 77.48 KB
نقشه دوره بیست و هفتم
نوع فایلدانلوداندازه
icon 5 399.52 KB
icon 6 302.85 KB
icon 7 296.47 KB
icon 8-9 306.57 KB
icon 10-11 344.65 KB
icon 12-13 382.96 KB
icon 18 385.81 KB
icon 27 306.5 KB
icon 31َA 316.54 KB
icon 31B 315.98 KB
icon 35 409.55 KB
icon 38A 115.54 KB
icon 38B 319.59 KB
icon 40 126.04 KB
icon 41 339.66 KB
icon 44A 320.52 KB
icon 44B 346.59 KB
icon فضای باز 268.22 KB

© 2023 Iran Oil Show