بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

THE 28th IRAN INTERNATIONAL OIL , GAS , REFINING & PETROCHEMICAL EXHIBITION

19 تا 22 اردیبهشت 1403

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

Inner Banner
لیست مشارکت کنندگان
نوع فایلدانلوداندازه
icon فهرست مشارکت کنندگان 1403.01.20 33.83 KB
نقشه دوره بیست و هشتم
نوع فایلدانلوداندازه
icon سالن 18 546.64 KB
icon سالن 31A 514.49 KB
icon سالن 31B 522.62 KB
icon سالن 41 535.77 KB
icon فضای باز شرق 126.65 KB
icon فضای باز غرب 225.16 KB
icon سالن 5 346.14 KB
icon سالن 6 370.14 KB
icon سالن 7 475.56 KB
icon سالن 8-9 262.2 KB
icon سالن 10-11 345.6 KB
icon سالن 27 281.93 KB
icon سالن 38A 312.89 KB
icon سالن 38B 204.87 KB
icon سالن 40 313.44 KB
icon سالن 44-1 314.73 KB
icon سالن 44-2 314.61 KB

© 2023 Iran Oil Show