بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

THE 28th IRAN INTERNATIONAL OIL , GAS , REFINING & PETROCHEMICAL EXHIBITION

19 تا 22 اردیبهشت 1403

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

Inner Banner

فرم های غرفه سازی

فرم 102

فرم تعهد نامه

برق

فرم تعهد نامه لباس 

کتابچه قوانین مقررات

کارشناس فنی جهت هماهنگی

آقای گلبند 09123573645


© 2023 Iran Oil Show