بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

THE 29th IRAN INTERNATIONAL OIL , GAS , REFINING & PETROCHEMICAL EXHIBITION

اردیبهشت  1404

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

عنوان عکس
توضیحات مربوط به این بنر
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری ایران در این حوزه كه سالانه با حضور جمع كثیری از شركتهای توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی برپا می گردد، فرصت بسیار مغتنمی است تا شركتهای فعال در این صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازدید دست اندركاران و متخصصان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازارها و سمت و سوی رشد این صنعت، فعالیتها و نوآوری های آتی خود را هدایت نمایند.
در این راستا ستاد برگزاری قصد دارد با رویكرد تعالی صنعت نفت ایران با اتکا به توان داخلی و مشارکت جهانی خدمات ویژه ای را جهت هرچه بهتر معرفی كردن شركت كنندگان در این نمایشگاه ارائه نماید.
با این امید كه برگزاری این رویداد بزرگ با مشاركت كلیه دست اندركاران این صنعت، گامی رو به جلو در راستای اعتلا و انعكاس هر چه بیشتر توانمندیهای این صنعت در ایران و جهان باشد


عنوان کامل نمایشگاه:

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران

تاریخ برگزاری:

19 الی 22 اردیبهشت 1403

ساعت بازدیــد:

9-16

بـرگزار کننـده/مجری:

شرکت ملی نفت ایران / شرکت بانیان امید

نشانی محل ستاد برگزاری نمایشگاه:  

متعاقبا اعلام می گردد

شماره تلفن و دورنگار:

تلفـن :۰۲۱۸۸۵۱۸۱۷۱ - ۰۲۱۸۸۵۱۱۱۰۰

پست الکترونیک:

sales@iran-oilshow.ir :بخش خارجی

info@iran-oilshow.ir : بخش داخلی

وب سایت نمایشگاه:

 www.iran-oilshow.ir 

سالنهای تحت پوشش نمایشگاه:

 5, 6, 7, 8-9, 10-11, 18, 27, 31A-31B

44A-44B-41-41B, 40-40A, 38B, 38A, 38,35

 
 
 

© 2023 Iran Oil Show