بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

THE 28th IRAN INTERNATIONAL OIL , GAS , REFINING & PETROCHEMICAL EXHIBITION

19 تا 22 اردیبهشت 1403

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

Inner Banner
تعرفه های نمایشگاه در سال 1402 بر مبنای نرخ های مصوب و اعلامی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، متعاقباً اعلام خواهد شد.

© 2023 Iran Oil Show