بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

THE 28th IRAN INTERNATIONAL OIL , GAS , REFINING & PETROCHEMICAL EXHIBITION

19 تا 22 اردیبهشت 1403

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

Inner Banner

اطلاعیه شماره 3

نقشه سالن ها

۱۴۰۲/۰۲/۰۵ 6074 بیشتر بخوانید

اطلاعیه شماره 2

جانمایی فضای سرپوشیده و نحوه فرآیند ثبت نام

۱۴۰۱/۰۲/۰۱ 3238 بیشتر بخوانید

اطلاعیه شماره 1

کارت دعوت

۱۴۰۱/۰۲/۰۱ 3605 بیشتر بخوانید

© 2023 Iran Oil Show