بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

THE 29th IRAN INTERNATIONAL OIL , GAS , REFINING & PETROCHEMICAL EXHIBITION

اردیبهشت  1404

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

Inner Banner

اطلاعیه شماره 3

نقشه سالن ها

۱۴۰۲/۰۲/۰۵ 7654 بیشتر بخوانید

اطلاعیه شماره 2

جانمایی فضای سرپوشیده و نحوه فرآیند ثبت نام

۱۴۰۱/۰۲/۰۱ 3792 بیشتر بخوانید

اطلاعیه شماره 1

کارت دعوت

۱۴۰۱/۰۲/۰۱ 4426 بیشتر بخوانید

© 2023 Iran Oil Show