قابل توجه متقاضيان محترمی که تاکنون موفق به پيش ثبت نام بخش داخلي شامل غرفه هاي ريالي و ارزي-ريالي در تاريخ هاي مقرر( 12تا19 بهمن ماه) نشده اند، پیرو تماس های مکرر تعدادي از شرکت ها مبنی بر اینکه در تاريخ هاي مقرر به وب سايت نمايشگاه مراجعه نكرده و موفق به انجام پيش ثبت نام نشده اند ستاد برگزاری نمایشگاه به درخواست این متقاضيان از تاریخ 1396/11/23 از ساعت12 الی تاریخ 1396/11/25 ساعت14 سامانه ثبت نامي را مجددا فعال كرده تا اين متقاضيان به انجام اين مهم نائل آيند. لذا خواهشمند است به نکات ذیل توجه بفرماييد:

-این امکان تنها برای متقاضیانی که از پروسه پيش ثبت نام جا مانده اند فراهم شده است لذا شرکت هایی که درخواست ويرايش و يا تغيير اطلاعات خود را دارند از پيش ثبت نام مجدد خودداري نمايند.

- متقاضيان غرفه هاي ارزي همچنان مي توانند با مراجعه به منوي Pre Registrationدر بخش انگليسي وبسايت پيش ثبت نام خود را انجام دهند.