قابل توجه متقاضيان محترمی که تاکنون موفق به پيش ثبت نام بخش داخلي در تاريخ هاي مقرر( 18تا25 بهمن ماه) نشده اند، پیرو تماس های مکرر تعدادي از شرکت ها مبنی بر اینکه در تاريخ هاي مقرر به وب سايت نمايشگاه مراجعه نكرده و موفق به انجام پيش ثبت نام نشده اند ستاد برگزاری نمایشگاه به درخواست این متقاضيان از تاریخ 1397/11/27  الی تاریخ 1397/11/30 سامانه ثبت نامي را مجددا فعال كرده تا اين متقاضيان به انجام اين مهم نائل آيند. لذا خواهشمند است مد نظر داشته باشید:

-این امکان تنها برای متقاضیانی که از پروسه پيش ثبت نام جا مانده اند فراهم شده است لذا شرکت هایی که درخواست ويرايش و يا تغيير اطلاعات خود را دارند از پيش ثبت نام مجدد خودداري نمايند.