به اطلاع كليه غرفه سازان و مشاركت كنندگان در بيست و سومين نمايشگاه نفت مي رساند كه جهت دريافت وديعه غرفه سازي خود، اصل نامه( طبق نمونه ذيل) به همراه فيش هاي واريزي خود را به آدرس: بلوار فرحزادي، خيابان سپهر، خيابان بوستان، بعد از گلستان سوم، پلاك6، واحد اول. ارسال نمايند و در صورت هرگونه سوال با شماره 42917000 تماس حاصل فرمايند.

تبصره: در صورتيكه شماره حساب شركتي نداشته باشيد، بايستي شماره حساب صاحبان امضا به همراه روزنامه رسمي طبق نامه ارائه گردد. بعلاوه نامه مشاركت كننده اصلي كه عودت وديعه به شركت غرفه ساز را بلامانع مي داند.

نمونه متن نامه: اين شركت مبلغ .......... ريال در تاريخ ........... بابت وديعه غرفه سازي شركت ............واريز نموده ام خواهشمند است مبتني به عودت وجه به شماره حساب ............بانك..........به شماره شبا..........بنام شركت..........اقدام نماييد.