اطلاعیه مهم دریافت صورتحساب و چک ضمانت بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

مشارکت کنندگان محترم بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
با سلام
  احتراماً به استحضار میرساندکه صورتحساب نهایی و چکهای تضامین ارزی-ریالی آماده تحویل به مشارکت کنندگان عزیز می باشد لذا خواهشمند است از تاریخ 1397/03/01 الی 1397/03/08 از ساعت 9 الی14 ، نماینده آن شرکت به همراه مدارک ذیل ( معرفی نامه، رسید چک تضمینی و مهر شرکت) به آدرس: تهران – اتوبان چمران - نمایشگاه بین المللی  - سالن 5 – طبقه منفی یک - امور مالی مراجعه نموده و نسبت به دریافت چک تضمین و صورتحساب خود اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم مراجعه جهت دریافت چک تضمین طی زمانبندی اعلام شده، ستاد برگزاری هیچگونه تعهدی نداشته و چکهای تضامین معدوم خواهد شد.

یادآور است مشارکت کنندگان خارج از تهران که امکان دریافت حضوری فاکتور ندارند، می توانند طی یک فقره نامه طبق نمونه ذیل (بر روی سربرگ ممهور به مهر شرکت و امضاء مدیرعامل) درخواست عودت چک و صورتحساب خود را اعلام و به شماره نمابر 42917100 ارسال و تاییدیه دریافت نمایند.

نمونه متن نامه: 
شرکت محترم راهکار تجارت مدیریت کوشا
احتراما، خواهشمند است یک فقره چک تضمین به شماره ............. نزد بانک ............. شعبه ........... به مبلغ ............. را ابطال و به همراه صورتحساب نهایی این شرکت به آدرس .......................... کد پستی ................ و آقا/خانم ............ تحویل نمایید.