مشارکت کنندگان گرامی که در لیست انتطار قرار دارند توجه فرماییدبه منظور سرعت بخشیدن به امور شما به نکات زیر دقت فرمایید:
1)توجه فرمایید که فرد مراجعه کننده به ستاد نماینده تام الاختیار شرکت مربوطه بوده به این معنی که دارای قدرت تصمیم گیری در مورد اتخاذ فضای نمایشگاهی باشد.
2)نماینده تام الا ختیار موظف به همراه داشتن مدارک مربوط به شرکت می باشد(کاتالوگ، پروانه بهره برداری، گرید پیمانکاری و ....)