به اطلاع کلیه مشارکت کنندگان گرامی می رساند، ستاد اجرایی نمایشگاه مستقر در سالن5 نمایشگاه بین المللی تا روز چهارشنبه مورخ 96/12/23 آماده پاسخگویی و انجام امور ثبت نامی مشارکت کنندگان می باشد.