به اطلاع شرکت های محترم بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می رساند با توجه به گذشت یک روز از زمان ساخت و ساز، آن دسته از مشارکت کنندگانی که تا کنون اقدام به تکمیل فرآیند ثبت نام و یا آماده سازی غرف خود نکرده اند، هرچه سریعتر نسبت به انجام عملیات ساخت و آماده سازی اقدام نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت این ستاد هیچگونه مسئولیتی در قبال تاخیر مشارکت کنندگان نخواهد داشت.