به اطلاع شرکت های حاضر در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می رساند به منظور تسریع در امر برپایی غرفه خود خواهشمند است موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

لیست مدیران سالن ها

1- تحویل سالن به منظور شروع عملیات مونتاژ و برپایی غرفه های خودساز (بدون تجهیزات) و ورود ماشین آلات سنگین یا کالاهای حجیمی که جابجایی آنها نیازمند استفاده از لیفتراک یا جرثقیل است، از دوشنبه مورخ 02/19/ 1401 ساعت 10 صبح به بعد می باشد. بدیهی است آن دسته از شرکت هایی که بارهای سنگین دارند نسبت به ورود ماشین آلات خود در ساعات اولیه اقدام نمایند.
لازم به ذکر است درصورت شروع عملیات ساخت و ساز امکان ورود ماشین آلات به هیچ عنوان میسر نخواهد بود.

2- آخرین مهلت اتمام عملیات مونتاژ و برپایی غرف خودساز ساعت 20:00 روز چهارشنبه مورخ 02/21/ 1401 خواهد بود.

3- روز پنج شنبه مورخ 02/22/ 1401 از ساعت 9 صبح لغایت 20 مشارکت کنندگان فرصت چیدمان کالا، تزیین و غرفه آرایی خواهند داشت، بدیهی است پس از ساعت فوق درب سالنهای تحت پوشش توسط حراست و نیروهای انتظامی مستقر در نمایشگاه و سایر عوامل پلمپ خواهد شد.

تذکر: لازم است مشارکت کنندگان زمان لازم را برای چیدمان غرفه درنظر داشته باشند زیرا تا زمان بسته شدن درب سالن ها به منظور حفظ و حراست از کالاها می بایست یک نفر نماینده از طرف مشارکت کننده در غرفه حضور داشته باشد.