به اطلاع مشارکت کنندگان محترم بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی که درخواست کارت دعوت نموده و تسویه حساب مالی آن رانیز انجام داده اند، می رساند جهت دریافت کارتهای دعوت به ستاد نمایشگاه واقع در سالن 35 نمایشگاه بین المللی تهران مراجعه فرمایند.