به اطلاع مشارکت کنندگان محترم بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می رساند، شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری، آخرین مهلت درج اطلاعات کتاب (دایرکتوری) و کارت شناسایی غرفه داران می باشد.

🔴 توجه:

در صورت عدم تکمیل اطلاعات کتاب و کارت شناسایی غرفه داران ستاد برگزاری هیچ گونه مسئولیتی در عدم چاپ اطلاعات مشارکت کننده در کتاب نمایشگاه و عدم صدور کارت غرفه داران نخواهد داشت.