به اطلاع مشارکت کنندگان محترم در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی که نام آنها به عنوان شرکت تائید شده در جانمایی قرار گرفته می‌رساند جهت پیگیری امور مربوط به ثبت نام و رفع مشکلات احتمالی می توانند با شماره های زیر تماس حاصل فرمایند.

کارشناسان سالن های: 
۸ و ۹ - ۱۰ و ۱۱ - ۲۷ - ۳۵ - ۳۸ - ۴۴B - ۴۴A
شماره تماس : ۰۹۹۳۸۳۵۲۳۶۰

****************************************

کارشناسان سالن های : 
۵ - ۱۲ و ۱۳ - ۲۵ - ۴۰ - ۴۱ - فضای باز 
شماره تماس :  ۰۹۹۳۸۳۵۲۳۶۱

****************************************

کارشناسان سالن های : 

 ۳۸B - ۳۸A - ۳۱B - ۳۱A - ۷ - ۶ 
شماره تماس : ۰۹۹۳۸۳۵۲۳۶۲

****************************************

سرپرست سالن ها : 
 شماره تماس : ۰۹۱۹۱۰۶۷۲۵۷

****************************************

بخش مالی :  

شماره تماس : ۰۹۳۸۹۹۰۶۸۷۸

****************************************

مدیریت : ۰۹۱۰۸۳۳۸۶۲۹