بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکتهای متقاضی حضور در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می رساند ستاد برگزاری باتوجه به نوع فعالیت شرکتهای متقاضی و همچنین اولویت ثبت نام، تعدادی از شرکتهای متقاضی حضور در این دوره از نمایشگاه را در سالن های اختصاصی و براساس نوع فعالیت شرکتهای مذکور جانمایی نموده است. لذا براساس متراژ مشخص شده برروی نقشه ها متقاضیان این امکان را خواهند داشت مدارک مورد نظر را  برروی سایت بارگذاری و پس از تائید مدارک توسط ستاد برگزاری حداکثر ظرف مدت 72 ساعت می بایست متناسب با متراژ مشخص شده در نقشه ها متراژ خود را از طریق سامانه دربخش پیش فاکتور درج نمایند تا براساس تعرفه های نمایشگاهی، پیش فاکتور شرکت مذکور صادر گردد و متعاقباً براساس رقم اعلام شده در پیش فاکتور نسبت به پرداخت مبلغ درج شده برروی پیش فاکتور اقدام نمایند بدیهی است چنانچه در مهلت مقرر ( 72 ساعت پس از تائید مدارک) اقدام نفرمایند فضای آن شرکت به سایر شرکتهای در لیست انتظار واگذار خواهد شد.
شایان ذکر می باشد چنانچه شرکتی ثبت نام قطعی بصورت ریالی نماید و مبلغ ریالی خود را بصورت کامل پرداخت نموده و ستاد برگزاری پس از بررسی کامل مدارک به جمع بندی برسد کالا و یا خدمات شرکت مذکور بصورت ارزی و یا ارزی- ریالی می باشد شرکت مذکور متعهد می باشد نسبت به ثبت نام ارزی در زمان مقرر اقدام نماید درغیر اینصورت ستاد برگزاری نسبت به کنسل کردن فضای شرکت مذکور اقدام و مبلغ پرداختی را عودت خواهد داد و شرکت مذکور حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. لذا در این خصوص کاملاً دقت فرمائید که درصورت داشتن کالا و یا خدمات خارجی براساس قوانین و مقررات درج شده برروی سایت ( فرم F12) ثبت نام نمائید.

توضیح: متقاضیان در مرحله اول تنها امکان ثبت نام فضای نمایشگاهی فقط بصورت خام را خواهند داشت و موارد مربوط به سایر خدمات به خصوص غرفه سازی پیش ساخته و سایر خدمات تبلیغاتی که در بخش خدمات سامانه قید شده است در حال حاضر فعال نمی باشد لذا شماره حساب مرتبط با بخش تجهیزات غرفه پیش ساخته و سایر درخواست‌های مرابط با خدمات متعاقباً اعلام خواهد شد و متقاضیان در زمان اعلام شده این امکان را خواهند داشت تا خدمات مورد نیاز خود را انتخاب نموده و براساس پیش فاکتور صادره از طریق  سامانه مبلغ مورد نظر را پرداخت نمایند لذا به هیچ عنوان نسبت به تکمیل فاکتور بخش خدمات و واریز وجه مرتبط با خدمات در حال حاضر هیچگونه اقدامی نفرمائید تا از طریق ستاد اطلاع رسانی گردد.