مطالعه کامل و دقیق این راهنما به منظور سهولت در انجام پیش ثبت نام به متقاضیان محترم توصیه می گردد.

در نظر داشته باشید که مهلت انجام پیش ثبت نام و بارگذاری اطلاعات 15 دقیقه است. مقتضی است که اطلاعات ضروری را قبل از شروع پیش ثبت نام آماده نمایید.

تکمیل تمامی اطلاعات فرم پیش ثبت نام بصورت کامل الزامی است. درصورتیکه اطلاعات فرم پیش ثبت نام بصورت کامل ارسال نگردد، نام متقاضی از فهرست حذف خواهد شد. ضمناً درصورت عدم صحت اطلاعات مندرج در فرم پیش ثبت نام، نام شرکت مذکور از فهرست ثبت نام از سوی ستاد برگزاری حذف خواهد شد و هیچگونه اعتراضی از سوی متقاضی قابل پذیرش نمی‌باشد.

از انجام چندباره ثبت نام اکیداً خودداری نمایید، شرکت هایی که ثبت نام تکراری داشته باشند از فهرست حذف خواهند شد.

* شایان ذکر است این نمایشگاه در صورت اخذ مجوزهای مربوطه از ستاد ملی مبارزه با کرونا و نهاد های ذیربط با رعایت پروتکل های بهداشتی مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا و شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی برگزار خواهد شد. از متقاضیان گرامی تقاضا می شود پروتکل های بهداشتی مبارزه با بیماری کرونا مندرج در سایت این نمایشگاه را به دقت مطالعه نمایند. رعایت و اجرای پروتکل های بهداشتی ابلاغی برای کلیه مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان الزامی است.

پس از پیش ثبت نام، فرم های درخواستی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت احراز صلاحیت بر اساس ارتباط موضوعی، ثبت نام قطعی از طریق ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد. قابل ذکر است که اختصاص فضای درخواستی به متقاضیان بر اساس تصمیم ستاد برگزاری خواهد بود.

جانمایی نهايي مصوب ستاد برگزاری از طریق سایت این نمایشگاه اطلاع رسانی خواهد شد. چنانچه متقاضیان محترم تصمیم به انصراف قبل از پرداخت هزینه فضای درخواستی داشته باشند، پذیرفته خواهد شد.

مطالعه قوانین ارزی و ریالی مندرج در بخش ثبت نام این سایت ضروری است. متقاضیان محترم پس از مطالعه قوانین ارزی و ریالی نسبت به ثبت نام فضای ارزی و ریالی اقدام فرمايند. ستاد برگزاری این نمایشگاه از کلیه متقاضیان فضای ریالی کلیه ضمانت نامه های لازم را اخذ خواهد نمود.

در صورتی که شرکت ها اقدام به ثبت نام ریالی نمایند، پس از بررسی توسط ستاد چنانچه صحت ریالی بودن متقاضی محرز نگردد، ثبت نام شرکت مذکور لغو خواهد شد .

کلیه فرآیندهای ثبت نام فقط از طریق سایت و ایمیل امکان پذیر خواهد بود، خواهشمند است از مراجعه حضوری به ستاد خودداری فرمائید.

تقسیم بندی متقاضیان در فرآیند پیش ثبت نام:

متقاضیان حقیقی: کارگاه‌های تولیدی، فروشگاه‌ها و موارد مشابه متقاضیان حقیقی تلقی می شوند. این متقاضیان با استفاده از کد ملی مدیرعامل مربوطه اقدام به پیش ثبت نام می نمایند.

متقاضیان حقوقی: شامل شرکت های دولتی و خصوصی است.

اطلاعات مندرج در فاکتور نهایی وجه واریزی هزینه فضای اختصاصی: در صورت تایید پیش‌ثبت‌نام شرکت‌ها و تخصیص فضا، اطلاعات متقاضیان در این مرحله بر روی سامانه ثبت می گردد. همان اطلاعات در فاکتور نهایی درج می گردد. بنابراین متقاضیان در صحت اطلاعات بارگذاری شده توجه نمایند. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

اطلاعات متقاضیان حقیقی

اطلاعات متقاضیان حقوقی

عوامل مهم در اولویت جانمایی:

عوامل زیردر اولویت کمیت و کیفیت جانمایی متقاضیان معیار ستاد اجرایی است. از متقاضیان گرامی درخواست می شود که در ارائه کامل و دقیق اطلاعات توجه نمایند.

شرح فعالیت شرکت: شرح کامل زمینه های فعالیت متقاضیان ضروری است.

انتخاب گروه های کالایی (زمینه فعالیت شرکت): مشارکت کنندگان می‌بایست تنها یک گروه کالایی از مجموع گروه های کالایی و خدماتی موجود را انتخاب نمایند.

نکته حائز اهمیت: با توجه به عدم امکان ویرایش مجدد اطلاعات از صحت اطلاعات ثبت نامی خود اطمینان حاصل فرمایید. درصورت عدم صحت اطلاعات مندرج در فرم پیش ثبت نام، نام شرکت مذکور از فهرست ثبت نام از سوی ستاد برگزاری حذف خواهد شد. در ضمن در اولویت بندی شرکت ها صرفاً زمان انجام پیش ثبت نام مورد بررسی قرار نمی گیرد و زمینه فعالیت و گروه کالایی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

انجام پیش ثبت نام می بایست صرفا توسط شرکت متقاضی حضور در نمایشگاه انجام گیرد و استفاده و همکاری با افراد، شرکت ها و موسسات واسطه ( اعم از تبلیغاتی و غرفه سازی و ... ) منجر به حذف شرکت از فهرست متقاضیان حضور در نمایشگاه توسط ستاد برگزاری خواهد شد.

ستاد اجرایی پس از قطعی شدن جانمایی، مسئولین سالن ها و فضای باز را برای پاسخگویی به متقاضیان از طریق سایت معرفی خواهد کرد.

گروه هاي كالايي و خدماتي از این لینک‌ قابل دریافت است.