احتراماً به استحضار میرساند که صورتحساب نهایی و چکهای تضامین ارزی-ریالی آماده تحویل به مشارکت کنندگان عزیز می باشد. لذا خواهشمند است به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی  با توجه به تاریخی که در جدول زمانبندی ذیل به آن اشاره شده است از ساعت 9 الی 15، نماینده آن شرکت به همراه مدارک شامل ( معرفی نامه، رسید چک تضمینی و مهر شرکت) به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، خیابان سپهر، خیابان بوستان، پلاک ۶، واحد ۱، امور مالی مراجعه نموده و نسبت به دریافت چک تضمین و صورتحساب خود اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم مراجعه جهت دریافت چک تضمین طی زمانبندی اعلام شده، ستاد برگزاری هیچگونه تعهدی نداشته و چکهای تضامین معدوم خواهد شد.

 نکته مهم 1: تفکیک روزها بر اساس سالن ها به جهت پیشگیری از ازدحام جمعیت به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی در نظر گرفته شده است. از این رو خواهشمند است صرفا در زمان تعیین شده مراجعه نمایید.

نکته مهم 2: زمان تحویل چک و فاکتور از ساعت 9 الی 15 می باشد لذا خواهشمند است خارج از بازه زمانی اعلام شده مراجعه نفرمایید.

یادآور است مشارکت کنندگان خارج از تهران که امکان دریافت حضوری فاکتور ندارند، می توانند طی یک فقره نامه طبق نمونه ذیل (بر روی سربرگ ممهور به مهر شرکت و امضاء مدیرعامل) درخواست عودت چک و صورتحساب خود را اعلام و به شماره نمابر 42917100 (دریافت تاییدیه نمابر از شماره 42917101) یا ایمیل malimandt@yahoo.com ارسال و تاییدیه دریافت نمایند.

نمونه متن نامه:

شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا

احتراما، خواهشمند است یک فقره چک تضمین به شماره ............. نزد بانک ............. شعبه ........... به مبلغ ............. را ابطال و به همراه صورتحساب نهایی این شرکت به آدرس .......................... کد پستی ................ و آقا/خانم ............ تحویل نمایید.

تبصره ۱: شرکتهایی که هنوز بدهکار هستند بایستی نسبت به تسویه بدهی اقدام نموده و سپس جهت دریافت چک اقدام نمایند.

تبصره ۲: موارد ذکر شده شامل ضمانتنامه های غرفه سازی نمی باشد و آزادسازی ضمانتنامه های غرفه سازی متعاقبا طی اطلاعیه ای جداگانه بحضورتان ارائه می گردد.