به اطلاع شرکت های حاضر در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می رساند جهت دریافت کارت شناسایی غرفه داران و کارت دعوت می توانند از روز چهارشنبه مورخ 99/11/01 الی پنج شنبه 99/11/02 از ساعت 9 صبح الی 4 بعد از ظهر به ستاد برگزاری مستقر در سالن 62 نمایشگاه بین المللی مراجعه نمایند.