متقاضیان لیست انتظار

به اطلاع متقاضیان گرامی حضور در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می رساند، نمایندگان شرکت هایی که در لیست انتظار می باشند می توانند با مراجعه حضوری به ستاد برگزاری مستقر در سالن 62 نمایشگاه بین المللی نسبت به انجام امور خود جهت ثبت نام اقدام نمایند. بدیهی است اختصاص فضا بر اساس اولویت حضور در ستاد و در صورت وجود فضای نمایشگاهی می باشد. شایان ذکر است این فراخوان آخرین مهلت رسیدگی به امور شرکت های لیست انتظار است.

ساعت کار ستاد برگزاری از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر می باشد.