قابل توجه مشارکت کنندگان محترم در خصوص فروش فضای نمایشگاهی و بسته های خدمات و تبلیغات ویژهF1

به اطلاع متقاضیان شرکت در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می رساند فروش فضای نمایشگاهی و همچنین بسته های خدمات و تبلیغات ویژه (فرمF1) اطلاع رسانی شده در سایت نمایشگاه صرفا توسط مجری نمایشگاه (شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا) بر اساس تعرفه های مندرج در سایت نمایشگاه و با ارائه فاکتور رسمی ستاد برگزاری و واریز مبالغ مذکور به حساب شرکت ملی نفت ایران صورت می پذیرد.

بدیهی است سایرهزینه های غرفه آرایی، خدمات، پذیرایی، ایاب و ذهاب و تبلیغات نمایشگاهی دیگر حسب توافق با ارایه کنندگان خدمات مربوطه بوده و مسئولیتی متوجه شرکت ملی نفت ایران نمی باشد.