ممنوعیت پرداخت وجه خارج از حساب شرکت ملی نفت ایران

به اطلاع متقاضیان شرکت در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می‌رساند هرگونه پرداخت وجه یا واریز مبلغ بابت اجاره فضای نمایشگاهی و بسته خدمات و تبلیغات ویژه اطلاع رسانی شده در سایت نمایشگاه (فرم F1)، صرفاً به حساب شرکت ملی نفت ایران بوده و هرگونه پرداخت دیگر فاقد اعتبار قانونی می باشد و هیچ مسئولیتی در خصوص آن بر عهده شرکت ملی نفت ایران نمی باشد.