آخرین مهلت پرداخت شرکت های جانمایی شده

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می‌رساند متقاضیانی که نام آنها به عنوان شرکت تائید شده در جانمایی قرار گرفته، می بایست حداکثر تا تاریخ 1399/06/31 نسبت به پرداخت پیش فاکتور دریافتی از طریق سامانه ثبت نام (پس از اخذ شناسه پرداخت) اقدام نمایند.

در صورت عدم اقدام موارد فوق تا تاریخ مقرر، از روز سه شنبه مورخ 1399/07/01 ستاد برگزاری راساً نسبت به واگذاری فضاهای تسویه نشده به سایر متقاضیان اقدام خواهد نمود.