اعلام جانمایی متقاضیان حضور در نمایشگاه و لیست انتظار

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می‌رساند نقشه کلیه سالن های نمایشگاه به غیر از سالن های 8 و 9 بر روی وب‌‌سایت نمایشگاه بارگذاری شده است. متقاضیان محترم می توانند در بخش نقشه سالن ها و لیست مشارکت کنندگان جانمایی خود را مشاهده نمایند و متقاضیانی که نام آنها به عنوان شرکت تائید شده در جانمایی قرار گرفته، می بایست پس از فعال شدن حساب کاربری توسط ستاد برگزاری وارد سامانه ثبت نام شده و نسبت به بارگذاری مدارک تا تاریخ 99/6/27 اقدام نمایند. بدیهی است پس از تائید مدارک توسط ستاد برگزاری شرکت ها می بایست نسبت به ثبت متراژ تائید شده بر اساس نقشه ها و تکمیل مراحل ثبت‌نام و واریز وجه طی مدت 72 ساعت از زمان تائیدیه ستاد اقدام نمایند.

در صورت عدم اقدام موارد فوق در تاریخ مقرر، حق واگذاری فضای شرکت مذکور به شرکت های لیست انتظار برای ستاد برگزاری محفوظ است.

به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی امکان مراجعه حضوری شرکت ها وجود نداشته و ستاد برگزاری از روز شنبه مورخ 99/6/29 در محل سالن 62 نمایشگاه بین المللی (ضلع شمالی) واقع در بزرگراه چمران مستقر خواهد بود.

به اطلاع کلیه شرکت های محترم که نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نموده اند و به دلیل محدودیت فضای نمایشگاهی جانمایی نشده و در لیست انتظار قرار گرفته اند می رساند با توجه به مهلت تعیین شده برای شرکت های جانمایی شده می توانند از روز سه شنبه مورخ 99/7/1 نسبت به پیگیری وضعیت خود اقدام نموده تا در صورتیکه متقاضیان تائید شده تا تاریخ فوق‌الذکر نسبت به تسویه حساب اقدام ننمایند شرکت های موجود در لیست انتظار جایگزین شرکت‌های مذکور گردند.