به اطلاع می رساند با توجه به تغییرات ایجاد شده در تقویم نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج. ا. ایران، بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در نیمه دوم مهرماه 1399 برگزار می شود.

تاریخ دقیق برگزاری متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.