مهلت دوباره پیش ثبت نام بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

به اطلاع می رساند که بر اساس تصمیمات ستاد برگزاری این نمایشگاه در پاسخ به متقاضیان جامانده از پیش ثبت نام مورخ 5/22 لغایت 1399/5/27 با هدف مساعدت و همکاری با این عزیزان، این امکان در مورخ 1399/6/6 لغایت 1399/6/13 از طریق سایت این نمایشگاه به نشانی www.iran-oilshow.ir  فراهم می گردد.

تذکر: متقاضیان پیش ثبت نام شده قبلی از پیش ثبت نام مجدد اکیداً خودداری فرمایند. پیش ثبت نام دوباره منجر به ابطال خواهد شد.