به اطلاع می رساند آخرین مهلت برای شرکت هایی که در لیست انتظار قرار دارند جهت رزرو غرفه و تسویه حساب پایان وقت اداری امروز مورخ 31 فروردین 98 می باشد.