قابل توجه غرفه های خودساز (بدون تجهیزات) و غرفه های فضای باز

کارشناسان فنی سالن ها جهت پاسخگویی سوالات مربوط به غرفه سازی به شرح زیر اعلام می گردد:

سالن های 18-40-41-44-31  به همراه فضای باز

آقای فعله گری

09125390925 

سالن های 35-38-38A-38B به همراه فضای باز

خانم شعبانی

09126464308

سالن های 5-6-7-27 به همراه فضای باز و دور جایگاه

آقای قاضی میرسعید

09127372964

سالن های 8,9-10,11-12,13-14,15  به همراه فضای باز

آقای گلبند

09123573645

 
 

***مشارکت کنندگان محترم خواهشمند است از تماس با کارشناسان غیر مرتبط خودداری نمایید.