قابل توجه مشارکت کنندگان گرامی که در لیست انتظار قرار دارند لطفا جهت انجام امور ثبت نام و اتخاذ غرفه امروز و فردا ( مورخ 25 و 26 اسفندماه)به ستاد اجرایی نمایشگاه در سالن 62 نمایشگاه بین المللی مراجعه نمایند.