به اطلاع کلیه مشارکت کنندگانی که جانمایی شده اند می رساند جهت بارگذاری فیش های پرداختی غرفه خود تا ساعت12 امشب (97/12/20) مهلت پرداخت وجود دارد در غیر اینصورت مسئولیت حذف غرفه آنان به عهده خود می باشد.