به اطلاع کلیه شرکت های محترم که در سامانه ثبت نام نمایشگاه ثبت نام نکرده اند می رساند این شرکت ها می توانند از تاریخ 20فروردین1398 به ستاد اجرایی نمایشگاه در سالن 62 مراجعه نمایند تا در صورت وجود فضای قابل واگذاری نسبت به ثبت نام و حضور در نمایشگاه اقدام نمایند.