به اطلاع کلیه شرکت های محترم که نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نموده اند،  می رساند وضعیت ثبت نام قطعی شرکت های متقاضی با در نظر گرفتن زمینه فعالیت اعلامی شرکت ها و با عنایت به الویت زمانی ثبت نام متقاضیان از طریق وب سایت رسمی نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی روز پنج شنبه 97/12/16 به اطلاع همگان می رسد. متقاضیان محترم می توانند در بخش نقشه سالن ها و لیست مشارکت کنندگان جانمایی خود را مشاهده نمایند همچنین لیست دیگری با عنوان لیست انتظار روی وب سایت رسمی نمایشگاه قرار داده شده که شرکت های موجود در این لیست می بایست منتظر بمانند تا در مراحل بعدی چنانچه فضایی مهیا شد در اختیار این دسته از شرکت ها قرار گیرد.
کلیه مشارکت کنندگانی که به آنها فضای غرفه  اختصاص داده شده است 72 ساعت (پایان وقت اداری روزدو شنبه 97/12/20) فرصت دارند که نسبت به تکمیل مدارک ، اخذ پیش فاکتور و تسویه حساب مالی در سامانه ثبت نامی اقدام نمایند بدیهی است در صورت عدم واریز وجه مذکور نام شرکت متقاضی از لیست ثبت نام حذف و فضای متقاضی به سایر شرکت های موجود در لیست انتظار واگذار خواهد شد.

ستاد اجرایی نمایشگاه در سالن 62 نمایشگاه بین المللی واقع در بزرگراه چمران از روز شنبه 18 اسفندماه از ساعت 9 الی 17  آماده پاسخگویی و انجام امور ثبت نام متقاضیان محترم است.

شماره های ستاد اجرایی: 22662821