"قابل توجه مشارکت کنندگان و متقاضیان حضور در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی"

شرکت ملی نفت ایران به عنوان برگزار کننده نمایشگاه به اطلاع متقاضیان حضور در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی می رساند که سالن های 37A,43 در این نمایشگاه مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت. در این راستا این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در خصوص پرداخت وجه برای جانمایی در این سالن ها نخواهد پذیرفت و از حضور شرکت های متقاضی سالن های مذکور جلوگیری به عمل می آید.

ضمنا فضای نمایشگاهی صرفا از طریق مجری رسمی برگزاری نمایشگاه و نمایندگان رسمی فروش معرفی شده در سایت نمایشگاه به آدرس Iran-oilshow.ir به فروش می رسد و سایر افراد حقیقی و حقوقی مورد تائید نبوده و این شرکت مسئولیتی نخواهد داشت.

To all dear exhibitors of the 23rd Iran International Oil, Gas, Refining and Petrochemical Exhibition (IRAN Oilshow 2018

This is an official announcement that National Iranian Oil Company (NIOC) as the organizer of IRAN Oilshow 2018 will not utilize halls No. 43 and 37A of the exhibition center during the mentioned event.

In this regard NIOC will not undertake any responsibility towards the payments made for booth allocating in the above mentioned halls and in any way.

Furthermore, exhibition sales are made only by the official organizer of the exhibition and/or official sales agents listed on the website (www.iran-oilshow.ir) and No other legal and natural person for sale is authorized by NIOC.