لیست مدعوین حاضر در بيست و پنجمين نمايشگاه بين المللی نفت، گا ز،  پالايش و پتروشيمی

 

لیست معاونين، مدیران و روسای ستادی شركت ملی نفت ايران

لیست مدیران، مشاوران و روسای واحدهای ستادی  شرکت ملی گاز ایران

لیست مدیران، مشاوران و روسای واحدهای ستادی شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی ایران

لیست مدیران، مشاوران و روسای واحدهای ستادی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

لیست میهمانان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس