📣📣 صدور مجوز غرفه سازی از تاریخ 8 الی 12 مهر ماه از طریق ورود به سامانه اینترنتی www.esbatonline.ir امکان پذیر می باشد.
💡 شایان ذکر است صدور مجوز صرفا در صورت تسویه حساب هزینه غرفه و خدمات، تحویل چک و تعهدنامه ارزی - ریالی جهت شرکت های ریالی و پرداخت ودیعه غرفه سازی امکان پذیر است.
💡💡 تمامی غرفه سازان می بایست یک نسخه از تمامی مدارک زیر را به دفتر ستاد واقع در نمایشگاه بین المللی سالن 62 تحویل نمایند.
💡💡💡 غرفه سازی برای تمامی غرفه های فضای باز، غرفه های داخل سالن ریالی بالای 36 مترمربع و تمامی غرفه های داخل سالن ارزی امکان پذیر است.
💡💡💡💡 اعضای انجمن غرفه سازان از پرداخت ودیعه غرفه سازی معاف می باشند.
💡💡💡💡💡 پیمانکار غرفه ساز می بایست از غرفه سازان مجاز معرفی شده توسط شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران که در سایت 
www.iranfair.com مشخص شده، انتخاب گردد و مجوز به سایر غرفه سازان و خود مشارکت کنندگان اعطا نخواهد شد.

            

قابل توجه غرفه های خودساز (بدون تجهیزات) و غرفه های فضای باز

کارشناسان فنی سالن ها جهت پاسخگویی سوالات مربوط به غرفه سازی به شرح زیر اعلام می گردد

 

سالن های 35-38-38B  

به همراه فضای باز سالن های ذکر شده

          آقای گلبند      09123573645

سالن های 31-40-41  

به همراه فضای باز سالن های ذکر شده

        آقای صحت       09124633307

سالن 5-6-7-44

به همراه فضای باز سالن های ذکر شده

        آقای قاضی       09127372964

سالن های 8-9,10-11,14-15

به همراه فضای باز سالن های ذکر شده

        خانم شعبانی       09126464308

 

***مشارکت کنندگان محترم خواهشمند است از تماس با کارشناسان غیر مرتبط خودداری نمایید.