تعرفه های نمایشگاه در سال 1401 بر مبنای نرخ های مصوب و اعلامی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، متعاقباً اعلام خواهد شد.