ناشر کتاب رسمی نمایشگاه شرکت بلخ

تلفن: 77682858 (6 خط)

فکس: 77516797

ایمیل : balkhco@yahoo.co

نشانی : تهران، خیابان دکتر شریعتی، ابتداء بهارشیراز، پلاک 12، طبقه3، واحد6